Perfume LIVE 2021 [polygon wave] at PIA ARENA MM

Perfume
August 15, 2021
Aug.14-15, 2021
2021/8/14-15
PIA ARENA MM (Yokohama, Kanagawa)

Photo.Yosuke Kamiyama
Credit
CG & Visual team

Creative & Technical Director : DAITO MANABE (Rhizomatiks)
Technical Director : MOTOI ISHIBASHI (Rhizomatiks)
Visual Creator : SATOSHI HORII , FUTA KERA (Rhizomatiks) , YUSUKE TANAKA (Caviar) , JUN TAMUKAI (CONNECTION) , JUNICHI EBE
4D Views : HAJIME KOTANI,TADAYUKI SUZUKI,TATSUHIKO KOBAYASHI,FUMIAKI KUDO (Crescent,inc.)
3DCG : SHUJI HIRAI (dep management) , KENTA KATSUNO , TOSHIHIKO SAKATA (+Ring / TAIYO KIKAKU)
Shooting Crew : ERIKA SHIMIZU (STURGEON) , YUYA OKAZAKI , MURYO HOMMA (Rhizomatiks)
Visual Effects : RINTARO KOZASA
Hand Model : SAYA , YU , SHOKO (ELEVENPLAY) , MOMOKO NISHIMOTO (Rhizomatiks)
3D Print/Craft : MOTOI ISHIBASHI , KYOHEI MOURI (Rhizomatiks)
Production Manager : SAKI ISHIKAWA (Rhizomatiks) , WATARU ABE (Tape)
Producer : TAKAO INOUE (Rhizomatiks), MISA NAKAMURA (Caviar)

Sound Effect Designer : DAITO MANABE , SHINTARO KAMIJO (Rhizomatiks)